Projekty

Rekrutacja

(terminarz, wymagane dokumenty, kryteria, sposób przeliczania punktów)

do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

na rok szkolny 2014/2015 zostaje ogłoszona,

odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( DZ. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Dzieci i młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły składają zgłoszenie w sekretariacie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum. Pozostali kandydaci składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,  szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

w Krotoszynie


DOKUMENTY

Oddziały Przedszkolne

\"\"

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

\"\"

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI PRZEZ RODZEŃSTWO DZIECKA

\"\"

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

\"\"

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA

\"\"

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

\"\"

OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEGO PRZEDSZKOLA ODNOŚNIE DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA LUB MIEJSCA PRACY JEDNEGO Z RODZICÓW

\"\"

TERMINARZ REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROTOSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

\"\"

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

Szkoła Podstawowa

\"\"

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

\"\"

Zgłoszenie dziecka do rejonowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

\"\"

OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEJ SZKOŁY PLACÓWKI ODNOŚNIE DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA (1)

\"\"

OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEJ SZKOŁY PLACÓWKI ODNOŚNIE MIEJSCA PRACY JEDNEGO Z RODZICÓ OPIEKUNÓW

\"\"

OŚWIADCZENIE O INNYCH PRZYCZYNACH

\"\"

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU

\"\"

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW

\"\"

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM

 

Gimnazjum 

\"\"

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznego Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II  w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 

\"\"

Zgłoszenie dziecka do rejonowego Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

\"\"

OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEJ SZKOŁY PLACÓWKI ODNOŚNIE DO MIEJSCA PRACY JEDNEGO Z RODZICÓWPRAWNYCH OPIEKUNÓW

\"\"

OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEJ SZKOŁY PLACÓWKI ODNOŚNIE DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA

\"\"

OŚWIADCZENIE O INNYCH PRZYCZYNACH

\"\"

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI PRZEZ RODZEŃSTWO DZIECKA 

\"\"

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW

\"\"

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 5 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROTOSZYNIENA ROK SZKOLNY 2014/2015

W dniu 5 marca 2015 r. o godz. 17.00 odbędą się „drzwi otwarte” dla kandydatów do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

serdecznie zaprawszamy

W Tłusty Czwartek 12 lutego 2015 roku w naszej szkole uczestniczyliśmy w niezwykłej, ogólnopolskiej akcji „Pączek dla Afryki”. Zorganizowaliśmy ją w ramach Szkolnego Koła Caritas. Od wczesnych godzin porannych nasze mamy i babcie piekły pączki. Dochód uzbierany z ich sprzedaży w kwocie 350 zł przekazaliśmy na cele misyjne w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

"Miłość jest bezinteresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów(...) Ten, kto praktykuje Caritas w imieniu Kościoła, nie będzie nigdy starał się narzucać innym wiary Kościoła. On wie, że miłość w jej czystości i bezinteresowności jest najlepszym świadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachęca nas do miłowania".

W środę 11 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej na czytelników Biblioteki Szkolnej. Uczniowie przez ostatnie pół roku poznawali literki i nauczyli się czytać, dlatego celem spotkania było m. in. wprowadzenie ich w magiczny świat bajek, baśni  i legend oraz rozbudzenie chęci sięgania po nie.

Logowanie