Projekty

Corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 roku obchodzimy święto o nazwie Dzień Narodów Zjednoczonych.

16 października 2014r. w naszej szkole odbyło się przekazanie bibliotece szkolnej w depozyt książek zakupionych w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2.

W dniu 16 października 2014 r. w bibliotece naszej szkoły odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”. Na uroczystym spotkaniu obecna była wicedyrektor szkoły Teresa Gędziorowska, dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera, Ewa Bukowska oraz współorganizatorzy Anna Robakowska, Jolanta Zamirska, Małgorzata Bałęczna oraz Mariusz Marzyński.

„Poprzez praktykę do profesjonalizmu

– nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”

       Nasza placówka brała udział w projekcie „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany był w latach 2011- 2014, a powstał we współpracy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej- Lidera oraz Gminy Wrocław – Partnera, w imieniu której realizatorem było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W dniu 9 października przedstawiciele szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunami brali udział w XIV pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Logowanie